Daily Archives 28 lipca 2016

Promocyjna przynależność do PZBS

28 lipca 2016 Bez kategorii

Komunikat z zebrania nr 3 Zarządu Głównego

„…Pkt. 4) Omówiono propozycje zmian w systemie składek. Uchwalono, że nowi członkowie PZBS będą w pierwszym roku płacili składkę 30 zł, a w drugim – 50 zł rocznie. Ten sam przywilej będą miały osoby, które – mimo wcześniejszego członkostwa – były poza związkiem przez ostatnie 5 lat. Wymienione kwoty dotyczą odpisów przekazywanych do centrali przez związki wojewódzkie (dla normalnej składki taki odpis wynosi 100 zł). ZG, kierując się również chęcią powstrzymania tendencji „starzenia” się związku, uchwalił niższą składkę dla zawodników w wieku 21-25 lat. Składka ta od nowego roku wynosić będzie 50 zł na rzecz PZBS-u…”

Warto nadmienić, że w ramach składki członkowskiej zawodnicy zrzeszeni w PZBS...

Czytaj dalej