Daily Archives 12 marca 2017

Korekta wyników turnieju z 06.03

12 marca 2017 Bez kategorii

W związku z zamianą linii NS / WE  par nr 8 i 12 w rozdaniach 7 i 8 co zostało zgłoszone we wtorek 07.03 konieczna okazała się korekta turnieju z 06.03.  Korekta

Przed każdą rundą tablety pokazują zestaw par na danym stole  Z UWZGLĘDNIENIEM LINII na której należy zająć swoje miejsce.

Korekta wyników związana jest także z korektą finansową, do dzisiaj nie uregulowana została ta kwestia w odniesieniu do turnieju z 14.11.2016

Czytaj dalej