Brodnica 17.06.2019

17 czerwca 2019 Bez kategorii

Brodnica 17.06.2019

Brodnica w pajączku

UWAGA. W rozdaniu 1 z powodu zmieszania kart przed pierwszą  rundą nastąpiło jego odtworzenie jednakże jak się okazało w stosunku do rozdania granego w Polsce zostały zamienione ręce N i W. W zaistniałej sytuacji działając wg, wytycznych administratora turniejów Bridge Spider zapisy uzyskane w naszym turnieju zostały zmaksowane zgodnie z obowiązującymi zasadami maksowania proporcjonalnego i każda z par powiększyła swoje konto o wynik uzyskany w naszym rozdaniu JEDNAKŻE rozdania nr 1 granego w Brodnicy nie możemy porównywać z rozdaniem nr 1 granym przez innych zawodników w naszym kraju gdyż były to dwa zupełnie różnie rozdania. Wyniki naszego rozdania nr 1 zostały wyodrębnione z pozostałych tworząc osobną grupę nr 1 i widnieją na końcu protokołu rozdania nr 1  W tym szczególnym wypadku obowiązywała PRIORYTETOWA ZASADA iż należy zawsze bezwzględnie zrobić wszystko aby NIE DOSZŁO DO UŚREDNIENIA ROZDANIA. W każdej zaistniałej nietypowej sytuacji należy dążyć do rozegrania rozdania i jego policzenia, dlatego tak ważne jest liczenie zakrytych kart przed grą, odtwarzanie zmodyfikowanych rąk (podział kart 12-14), uwzględnienie zamiany linii przez obie strony na danym stole, rozegranie zaległego rozdania itp.

Wyniki turnieju lokalnego pozostają oczywiście bez zmian.