CBR 21.09.2020 HOTEL STORK

21 września 2020 Bez kategorii

W związku z burtówką w rozdaniu 27 pomiędzy parami 6 i 13 konieczna okazała się korekta. Nastąpiły zmiany w czołówce. Poniższe wyniki uwzględniają korektę.

Brodnica 21.09.202o

Brodnica w pajączku