Brodnica 28.09.2020 Hotel Stork

28 września 2020 Bez kategorii

W związku z błędnie zapisanym wynikiem rozdania nr 25 rozegranego pomiędzy parami 10 i 1 konieczna okazała się korekta. Poniższe wyniki uwzględniają korektę, zaszły zmiany w czołówce.

Brodnica 28.09.2020

Brodnica w pajączku