Brodnica 11.11.2021 – „O podkowę Kasztanki”

11 listopada 2021 Bez kategorii

Brodnica 11.11.2021

Brodnica w pajączku

W związku z burtówką w rozdaniu nr 28 oraz źle włożonymi kartami w trakcie powielania do pudełek nr 17 i 18 konieczna okazała się korekta wyników. W rozdaniu 28 2karo z kontrą rozgrywał gracz S (nie W), problem zgłoszony na turnieju, dotyczy par 1 i 17, burtówka ma wpływ na wyniki lokalne. Źle włożone po powielaniu karty do pudeł 17 i 18 mają wpływ na wyniki ogólnopolskie, bez wpływu na wyniki lokalne.