Brodnica 06.07.2022 – turniej w Iławie przełożony na piątek 16.00

7 lipca 2022 Bez kategorii

Brodnica 06.07.2022

Dzisiaj mieliśmy niecodzienną sytuację z rozdaniami, a mianowicie rozdanie nr 3 i rozdanie nr 4 było identyczne. Po analizie okazało się, że graliśmy poprawnymi rozdaniami 1-3 oraz 15-27. Rozdanie nr 4 trafiło do pudełka nr 5, rozdanie nr 5 trafiło do pudełka nr 6 itd. aż do rozdania 14, którym nie zagraliśmy. Od rozdania 15 do rozdania 27 wszystko było ponownie OK. W związku z tym faktem nie możliwe okazało się opublikowanie naszych wyników w pajączku (inne założenia, dealer, wist). Wyniki lokalne po analizie z Mariuszem Żurkiem należało policzyć tak iż, jeżeli OBIE pary grały po raz pierwszy rozdaniem nr 3 i 4 to wyniki się zalicza, jeżeli zaś któraś z para grała już wcześniej rozdaniem 3 lub 4 to obu parom przyznaje się średnią plus.

W przypadku rozdania nr 3 tylko pary 3 i 7 grały nim w rundzie pierwszej po raz pierwszy, pozostałe pary grały wcześniej albo rozdaniem 3 albo 4 wobec tego był tylko jeden zapis do maksowania, a skoro tak, to należało obu parom również przyznać średnią plus.

W przypadku rozdania nr 4 można było zmaksować zapisy uzyskane pomiędzy parami nr 2 i 5 oraz 4 i 8, gdyż żadna z nich nie grała wcześniej rozdaniem nr 3 ( rozdanie nr 3 z pierwszego kompletu trafiło po pierwszej rundzie na zbiornicę).

Turniej w Iławie został przełożony na piątek 08.07, początek godz 16.00, miejsce bez zmian.