Pechowy stolik nr 4

14 listopada 2016 Bez kategorii

Na dzisiejszym turnieju na stoliku nr 4 najpierw na odwrotnych liniach usiadły pary nr 1 i 6 co udało się skorygować jeszcze na turnieju, ale także pary nr 5 i 9 co okazało się dopiero po zakończeniu zawodów, dlatego tez konieczna okazała się korekta.